مثل يك رويا

آنجا ستيگلر هنرمندى آلمانى تبار است كه عكاسى هاى خلافانه او رويا هاى دست نيافتى را به معرض ديد مى گذارد. شغل اصلى ستيگلر مديريت پروژه است اما در سال ٢٠٠٦ او به اين باور رسيد كه عكاسى حرفه مورد علاقه اوست. و از همان سال شروع به گرفتن عكس كرد. او هيچ گاه بصورت آكادميك عكاسى نخوانده و خود آموخته عكاسى مى كند .

در  بيشتر آثار او تركيبى از سورئاليسم و مفهوم گرايى ديده مى شود. تركيبى بى نظير كه مخاطب را به سرزميتى دست نيافتى مى برد. سرزمينى كه در آن غير ممكن ها ممكن مى شود، رويا ها همانند حقيقت به تصوير كشيده مى شوند .

با استفاده از تلفيق رنگ و هنر حس هاى آزادى و رهايى ، بى وزنى و سبك بالى و نشاط را به مخاطب اتتقال مى دهد.

با مرورى بر آثار وى به خوبى مى توان اين حس سبكبالى را لمس كرد. علاقه او براى به تصوير كشيدن انسان هاى آسوده خاطر و آزاد در بيشتر آثارش به چشم مى خورد.

ستيگر در كارهايش از موسيقى و زندگى روزمره الهام مى گيرد. از هنر مندان محبوب او مى توان از راس مانسن ،تيم واكر و آنى ليبو يتز نام برد.

دیدگاهتان را بنویسید