نمایشگاه هنر ایرانیان مهاجر ، نشانی از پتانسیل مشارکت خلاق

نمایشگاه “آنسوی ممنوعیت” و برجسته کردن نقش هنر در برهه های تعلیق در ژانویه ۲۰۱۷ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی فرمانی ورود ۷ ملیت مسلمان به خاک آمریکا را…