گفت و گو با شهريار بهروز

از اعترافات يك مترسك فراری تا سرودی برای گوزن ها شهريار رو از يك صفحه‌ی ساده در فضای مجازی فيسبوك مي‌شناسم و از شعر هایی كه به مرور زمان رابطه ی احساسی با مخاطبانش…

گفت و گو با امید بلاغتی

اینکه یک نویسنده خوب همراه با یک عکاس خوب تصمیم بگیرند یک کتاب بنویسند، نتیجه‌اش یعنی یک اتفاق خوشایند؛ یک اتفاق خوشایند مثل کتاب خرداد های پاییزی نوشته امید بلاغتی…