مردی که پوستش تبدیل به اثر هنری شد

رمان ” زمانی که یک اثر هنری بودم ” اثر اریک امانوئل اشمیت موضوع جالبی داشت و قطعا برای خوانندگانِ هنردوستش جذابی خاص در آن نهفته بود چرا که یک انسان…