فجایع مرمت‌ غیرحرفه‌ای نقاشی در اسپانیا

تکرار اتفاقات تلخ در نبود قانون مرمت غیر حرفه‌ای یک تابلوی نقاشی تاریخی دوباره در اسپانیا منجر به فاجعه شد. ترمیم عجیب و غیراصولی یک نقاشی تاریخی نه تنها یک…