کلی پرستون هنرپیشه‌ی سینما و همسر جان تراولتا درگذشت

کلی پرستون، بازیگر آمریکایی و همسر جان تراولتا، در ۵۷ سالگی چشم از جهان فروبست. جان تراولتا، بازیگر سرشناس آمریکایی، در پستی در اینستاگرام نوشت که همسرش بعد از یک…