یادگارهای جری لوئیس در لاس وگاس حراج شدند

در آدینه ای که گذشت برخی از یادگارهای ستاره فقید جری لوئیس توسط سازمان اداره امور مربوط به جری لوئیس در لاس وگاس به حراج گذاشته شدند. گفته می‌شود این اشیا شامل…