مصاحبه با استاد فرزاد دانشمند موسس و سرپرست ارکستر گیتار کلاسیک زمان