یک معنای مفهومی از استخر توسط Littlewhitehead

چیدمان‌هایی متفاوت Littlewhitehead پروژه مشترک هنرمندان اسکاتلندی Craig Little و Blake Whitehead است. این کار گروهی با الهام از طبقه کارگر و فرهنگ پسا صنعتی گلاسکو، چیدمانهای مفهومی، مجسمه سازی، ویدیو…