نامه باربد گلشیری به احسان رسول‌اف مدیر گالری محسن

  باربد گلشیری فرزند هوشنگ گلشیری در نامه‌ای به احسان رسول‌اف از او و عملکردش در گالری محسن و نهادهای غیرپاسخگو و غیرشفاف فعال در هنرهای تجسمی انتقاد کرد. احسان…