مروری بر نمایشگاه نگاره خط های اقوام کهن مکزیک

سفارت مکزیک در ایران در تاریخ‌های ششم و هشتم آبان ماه سال جاری دو مراسم افتتاحیه از نمایشگاه ” نگاره خط های پیش از استعمار مکزیک” را در محل موزه…