بدرالزمان قریب زبان‌شناس برجسته درگذشت

بدرالزمان قریب نویسنده‌ و پژوهشگر برجسته‌ی حوزه زبان‌شناس صبح روز سه‌شنبه هفتم امرداد، در سن ۹۱ سالگی درگذشت. خانم قریب تنها زنِ عضو پیوسته‌ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی بودند.…