هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

گفتگو با آبان اطمینان هنرمند و مدرس نقاشی

گفتگو با آبان اطمینان هنرمند و مدرس نقاشی به بهانه افتتاحیه هشتمین نمایشگاه نقاشی هنرجویان آموزشگاه هنرمعاصر با عنوان   ” این یک کلاه نیست ” آثار هنرجویان طنین بنیادلو . نیایش سبک روح . ترانه کریمی . رادین احمدی . هانا افرنگ . دانیال احمدی . فربد ایمانی . وفا سیمیاب . دیانا قاسمی . […]