هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

اتاق من ؛ تصویری از یک نسل

 جان تی. هنرمند مشهور و کارگردان فیلم های تبلیغاتی که جوایز متعددی از جشنواره توکیو و پاریس دریافت کرده و به عنوان یکی از استعدادهای درخشان در سال 2012 معرفی شده است  پروژه ای به عنوان” اتاق من”  را از 4 سال پبش شروع کرده است. او شور و اشتیاق بسیاری برای هنر خود دارد […]