هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

بتموبیل آماده غرش در حراج آینده

اولین بتموبیل که از یک اولدزموبیل ۸۸ مدل ۱۹۵۶ شروع شد، قبل از این که بازسازی شده و در ۶ دسامبر در هریتیج با حراج گذاشته شود، در نیوهامپشایر خاک می خورد. اکنون می تواند حدود ۵۰۰،۰۰۰ دلار با بیشتر با خود به ارمغان بیاورد. پیشنهاد اولیه از ۹۰،۰۰۰ دلار شروع خواهد شد. این اتومبیل یخش […]