Tags : شیرین معیا

رویداد های هنری

نقاشی های شیرین معیا در گالری سبحان

نمایشگاهی از آثار نقاشی های شیرین معیا با عنوان « انتظام درون» جمعه ۲  مهر ماه در گالری «سبحان» برپا می‌شود. معیا در این نمایشگاه آثار خویش را که با تکنیک اکرلیک کار شده را به نمایش می گذارد. این اولین نمایشگاه این هنرمند به صورت فردی است که در آن تعداد ۲۰ اثر به نمایش […]ادامه مطلب