هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

بازتاب زندگی شهری در عکس های الکس هارسلی

الکس هارسلی عکاسی ۸۱ ساله و موسس گالری عکس خیابان ۴ در محله دهکده شرقی نیویورک است. او در ۴۷ سال گذشته از زمان تأسیس این گالری غیرانتفاعی، به صورت انفرادی فعالیت عکاسی در آن را زنده نگاه داشته است. دیوارهای این گالری در یک نمایش دائمی از تصاویر چاپ و بایگانی شده توسط هارسلی […]