Tags : موزه هنرهای معاصر

نقد و مقالات

کویر لوت در موزه هنرهای معاصر تهران

کشور ایران در موقعیت جغرافیایی بسیار خاصی قرار گرفته است که در جهان بی نظیر است، بخش اعظم این دیار کهن را بیابان ها و صحرا ها فراگرفته اند، بیابان هایی به وسعت تاریخ چند هزار ساله، با زیبایی هایی فسانه ای که در دل داستان های هزارویک شب از آن ها سخن ها به […]ادامه مطلب