Tags : هانری تولوز لوترک

آثار هنری برجسته نقاشی و طراحی هنرهای تجسمی

نمایش آثار هانری لوترک در موزه هنر فنیمور، نیویورک

زندگی نامه تولوز-لوترک در این مقاله با به نمایش درآمدن آثار هانری دو تولوز لوترک، هنرمند نقاش و طراح فرانسوی در موزه هنر فنیمور نیویورک، برآن شدیم تا به اجمال به زندگی و آثار وی بپردازیم. این نمایشگاه که از ۲۸ می تا ۵ سپتامبر (۸ خرداد تا ۱۵ شهریور) ادامه دارد، شامل پوسترهای اصلی […]ادامه مطلب