هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

چیدمان چرخ خورشیدی در پرتغال

sunwheel

استودیوی طراحی پرتغالی_ایتالیایی موراداواگا (moradavaga) شانس این را داشت که چیدمانی برای جشنواره سنت جان (são joão) که هر ساله در کشور پرتغال برگزار می شود، اجرا کند. این چیدمان با عنوان چرخ خورشیدی (sunwheel) نتیجه‌ی ارتباطی میان چرخ آسیاب آبی سنتی و آیین های مربوط به انقلاب تابستانی که ریشه در مسیحیت دارد، می باشد. […]