هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

کتابگردی | معرفی کتاب برای آخر هفته

کتابگردی فعالیت تازه ای از گروه هنرگردی است که آخر هفته از همه کتاب خوان ها دعوت می کند تا کتابی را به دیگر دوستان معرفی کند. این معرفی می تواند با توضیحاتی در مورد آن کتاب یا ذکر یک خاطره از آن کتاب باشد حتی به زبان طنز. معرفی نامه کتابهای مورد نظرتان را حداکثر […]