هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

نمایشگاهی با الهام از گالا دالی همسر سالوادور دالی

پس از جنجال های دختر خودخوانده‌ی سالوادور دالی و کشمکش های آن با بنیاد دالی و به طبع گالا دالی، این بار نوبت به آرامش پس از توفان رسیده تا این بار نام همسر این هنرمند مشهور، بهانه‌ی برپایی نمایشگاهی در اسپانیا باشد. «النا ایوانوونا دیاکونووا» معروف به «گالا دالی» همسر سالوادور دالی نقاشی بزرگ سبک […]