هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

عبدالوهاب شهیدی درگذشت

عبدالوهاب شهیدی از خوانندگان نام‌آشنا به دلیل عارضه قلبی در تهران درگذشت. او به داشتن صدای و دلن‌شین شهره بود. درگذشت این چهره‌ی آواز و موسیقی ایران در حالی رخ داد که روز گذشته خبر درگذشت منصور اوجی شاعر برجسته، اهالی شعر و ادبیات را متاثر کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای شهیدی غروب […]