Tags : Accidental Art

نقاشی و طراحی

وقتی هنر تصادفی بسیار بهتر از هنر واقعی می شود!

هنر تصادفی برخی افراد به تحصیل هنر می پردازند و سال ها کار کرده تا بتوانند شاهکار هنری یا شاید چیزی شبیه به آن را خلق نمایند. افراد دیگری نیز هستند که بدون قصد و نیت قبلی آثار هنری معاصری را ایجاد می نمایند که نفسمان را بند می آورند، هنر تصادفی. آیا شما نیز تا […]ادامه مطلب