Tags : Davorin Dinić

اخبار هنرهای تجسمی عکاسی و فتومونتاژ هنرهای تجسمی

دو زمان در یک مکان

دیدن عکس‌های قدیمی برای بسیاری ما سرگرمی مهیجی به شمار می‌رود. گاهی هم دیدن این تصاویر قدیمی از سرگرمی فراتر رفته و نوستالژی حاصل از ارتباط با آن‌ها ما را به گذشته‌های دور و خاطرات خوب و بد هدایت می‌کند. این بار داورین دینیچ عکاس اهل صربستان با جمع‌آوری عکس‌های قدیمی از محل زادگاه خود، شهر […]ادامه مطلب