Tags : Ghazaal Zare

نقد و مقالات

مروری بر اثر غزال زارع در گالری ایرانشهر

گالری ایرانشهر از از ۱۷ تا ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰، میزبان یازدهمین دوره سالانه هنرهای معاصر پرسبوک با موضوع پسماند-صفر است. در این دوره از پرسبوک، اهمیت نگاهداری از محیط زیست به ویژه لزوم به صفر رساندن پسماند زباله‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در توضیحات پرسبوک آمده است: نمایشگاه دوره ی یازدهم پرسبوک با […]ادامه مطلب