هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

گلدن گلوب ۲۰۱۸ سیاه پوش شد

گلدن گلوب به رنگ مشکی گلدن گلوب امسال نخستین رویداد اهدای جوایز سینمایی پس از افشای موارد آزار جنسی در صنعت سینمای آمریکا بود و به همین دلیل همان‌گونه که انتظار می‌رفت این مراسم زیر سایه‌ی سنگین اخبار و اعتراضات به آزارهای جنسی هالیوود قرار گرفت و ستارگان سینما و دست‌اندکارانشان با پوشیدن لباس‌های مشکی اعتراض خود […]