Tags : Homer

اخبار هنرهای تجسمی ادبیات و کتاب

کهن ترین نسخه ادیسه هومر در المپیا پیدا شد

گروهی از پژوهشگران یونانی و آلمانی، قطعه ای از رس در شهر باستانی المپیا پیدا کرده اند که گفته می شود بخشی از ادیسه هومر بر روی آن حک شده است. به گزارش وزارت فرهنگ یونان، این یافته دانشمندان، کهن ترین ترین نسخه نوشتاری ادیسه در جهان است.  این قطعه رس سیزده بیت از این […]ادامه مطلب