Tags : Iran

رویداد های هنری گالری گردی

گالری‌گردی هفتگی با هنرگردی

هنرگردی دیگر فقط رسانه‌ای مجازی نیست ضرورت گالری گردی بر دوستداران هنر پوشیده نیست. به همین جهت هنرگردی برای پاسخ به تقاضای هنردوستان، حوزه کاری خود را از بخش آن‌لاین به قلب گالری ها هم گسترش داده و در تازه‌ترین پروژه‌ی خود اقدام به برگزاری گالری گردی هفتگی کرده است. این بازدیدهای گروهی فرصت مناسبی […]ادامه مطلب