Tags : john grade

اینستالیشن و چیدمان هنرهای مفهومی ویدئو هفته

تندیس پوسته ای جان گرید

یک درخت140 ساله وسترن هملوک در نورث بند رشد می کند. شهر واشنگتون شاهد یک زندگی دوم است. جان گرید آخرین مجسمه خود را به نام میدل فورک ساخته است. با دقت از گچ های قالب گیری شده برای تنه های عظیم و شاخه های آن استفاده کرده است. 26متر بالاتر از سطح جنگل، جان گرید […]ادامه مطلب