هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

حضور موفق فرهاد گاوزن در گالری ساعتچی

از زیرزمین دستان تا ساعتچی در ماه سپتامبر گالری ساعتچی (ساچی) لندن میزبان نمایشگاهی پنج روزه با عنوان “این فردا است” بود. این رویداد که در قالب پروژه ای با عنوان “شروع” به عنوان نمایشگاهی کیوریتور محور از ۹ تا ۱۳ سپتامبر در جریان بود، کل طبقه دوم این گالری معروف را به خود اختصاص […]