آثار تازه خاویر مارین با عنوان جسمیت

corpus گزیده ای ازمجسمه های خاویر مارین است که دو دهه مسیر حرفه ای هنرمند و کارهای دیده نشده اش در مکزیک را به نمایش می گذارد.

corpus_javier_marin_mina-mokhtarian_honargardi_artevents_mexico_2016-(1)

عنصری اساسی از گفتمان زیبایی شناسانه او، به شکل فیگور انسانی با اصالتی خیره کننده در خاک رس، برنز، رزین و چوب مجسم شده است، و واژه نامه ای را تشکیل می دهد که نمی توان آن را به فرم یا سبکی خاص تقلیل داد. این مسیری است که مارین برای تحقق انگیزه ها و احساسات و مجسم کردن دغدغه ها و چالش هایی که اثر و انرژی آن بر پوست این فیگورها قابل لمس است، انتخاب کرده است.

corpus_javier_marin_mina-mokhtarian_honargardi_artevents_mexico_2016-(4)

این فیگورها رازها ،وسوسه ها،وافکار عمیق عقلانی را جذب می کنند، اما در برابرطبقه بندی شدنو یانظراتشتابزده مقاومت می کنند.آناتومی مداخله گر آنها انرژیغیر قابل توقفبیان او را در خود ذخیره وگسترش می دهد.

corpus_javier_marin_mina-mokhtarian_honargardi_artevents_mexico_2016-(6)

این شخصیت ذاتی آثار اوست که آنها را متمایز می کند. corpus فرصتی استثنایی برای  ارزیابی دوباره کلام و مجسمه های مارین  در بستر حال است.

corpus_javier_marin_mina-mokhtarian_honargardi_artevents_mexico_2016-(9)

مینا مختاریان

معمار

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید