به یاد فریده لاشایی

Farideh Lashai
فریده لاشایی

فریده لاشایی به جرات یکی از مهم‌ترین هنرمندان معاصر ایران بود. نوشته‌ی زیر را شایان شعبان به یاد بانو لاشایی نوشته است:

اگر بخواهم فقط یک هنرمند را معرفی کنم که آثارش هم طراز بزرگترین هنرمندان جهان است بی شک آن شخص بانو فریده لاشایی است. بزرگ بانویی که هنر را به معنی واقعی کلمه درک کرد.فریده لاشایی متولد رشت است و پس از تحصیلات ابتدایی راهی آلمان شد و در آنجا پرورش یافت.
نقاشی هایش بوی گذشته می دهند که در قالب هنر مدرن نمود پیدا کرده است در نقاشی هایش سنگینی وجود غمناک آثار نقاشان قرن هفدهم در شمال اروپا، الگو از هنرمندان خاور دور و آثار پل سزان حس می شود و در کل میتوان گفت آثارش  چکیده ای از هنر شرق و غرب است که در نگاه انتزاعی و مدرن ظهور پیدا کرده سازه اصلی نقاشی های لاشایی عناصر طبیعت با دیدی مدرن است.
نقاشی هایش نه واقعیت جهان را نشان می دهند و نه عالم رویا را،  تنها نگاهی گذرا از بین این دو است که منتهی می شود به عالم خیال و آرزو ها و در آخر به جهانی بکر می‌رسند. آثارش آدمی را به فکر فرو می‌برند گویی که زندگی خود را در میان عالمی ناشناخته ولی در عین حال ملموس مشاهده می‌کنی و تاثیر گذر ایام را بر خودت می‌بینی.
نقاشی های لاشایی در زمان و مکان گم شده اند و غنای طبیعت را بر انسان مدرن نشان می دهند انسانی که معلق در هوا در جست و جوی خود است ولی در عین حال از رسیدن به خود وهم دارد،
ترکیبات عالی رنگ ،نقوش،خطوط، همه و همه دست در دست هم می دهند که در این دنیای بی در و پیکر گم شوی. آثارش ساکت هستند ولی فریادها در سینه دارند.
این گنگی و گمراهی در عالمی ناشناخته، آثار اورا از سایرین متمایز کرده و در رده برترین نقاشی های امروز جهان قرار می‌دهند.

شایان شعبان

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید