هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

سازهای زهی خود به 3 دسته تقسیم می  شوند:

1.زهی های آرشه ای

2.زهی های زخمه ای

3.زهی های کوبه ای

 

زهی های آرشه ای

1.ویولن: ویولن کوچکترین عضو از خانواده ی سازهای زهی آرشه ای و از لحاظ تکنیک یکی از پرکاربردترین سازهای ارکستر سمفونیک به شمار می آید.

Violin_VL100_honargardi

کوک سیم های این ساز از بم به زیر عبارتند از :

سل      ر     لا      می  ( در کلید سل)

2.ویولن آلتو (ویولا): دومین ساز از لحاظ اندازه درخانواده سازهای زهی آرشه ای است.این ساز کمی از ویولن بزرگتر است و از لحاظ کیفیت صوتی سیم ها کاملا شبیه به آن می باشد.

viola_honargardi

کوک سیم های این ساز از بم به زیردر کلید دو خط سوم به این صورت می باشد:  دو     سل      ر    لا

3.ویولنسل: یکی از مهمترین  سازهای سلو در گروه سازهای زهی آرشه ای ویولنسل یا چلو می باشد.این ساز از لحاظ اندازه از دو ساز قبل خود به طور قابل ملاحظه ای بزرگ تر است و برای نواختن می بایست آن را بر روی زمین تکیه داد.به همین علت در قسمت پایین بدنه ساز یک میله فلزی تعبیه شده که نوازنده بتواند ارتفاع ساز را با بدن خود تنظیم کند.برای نوشتن ویولنسل 3 کلید مرسوم است:کلید باس(فا روی خط چهارم)- کلید تنور(دو روی خط چهارم)- کلید سل

Cello_honargardi

کوک سیم های ویولنسل در کلید فا خط چهارم به ان صورت می باشد:

دو   سل   ر   لا

4.کنتراباس: بزرگترین و بم ترین ساز خانواده ویولن است و برای نواختن آن نوازنده می بایست بایستد.صدای کنتراباس نسبت به ویولنسل یک اکتاو بم تر است.کوک سیم های این ساز در کلید فا خط چهارم به این صورت است:

AGK_bass_honargardi

می   لا     ر     سل

5.ویولا د آموره: ویولا د آموره یکی دیگر از سازهای خانواده ویولن می باشد که نسبت به سازهای دیگر از کاربرد کمتری برخوردار است.این ساز نسبت به ویولا کمی بزرگ تر است و نت نویسی آن نیز مانند ویولا با کلید دو خط سوم می باشد.

music_honargardi_17

کوک سیم ها از بم به زیر:

ر   فادیز     لا      ر     فادیز     لا     ر

 

 

دیدگاهتان را بنویسید