عکس های دائسونگ لی از عشایر مغولستان

زندگی عشایری اساس فرهنگ مردم کشور مغولستان است. اما تهدید بزرگ بیابان زایی و از بین رفتن مراتع و منابع طبیعی چه تاثیری در زندگی این مردمان خواهد داشت؟

این مسئله عکاس کره ای دائسونگ لی را بر آن داشت تا با تهیه مجموعه ای که به تازگی در برخی مجلات و سایت های هنری منتشر شده این تهدید را به زبان تصویر متذکر شود. او در این مجموعه با نام “باستان شناسی آینده‌گرا”، مردم و فرهنگ عشایری آنها را به موزه ای در میان همان فضا تبدیل کرده است.

این هنرمند امیدوار است تا با این کار توجه بیشتری به سرنوشت احتمالی و تهدیدی که تغییرات آب و هوا و محیط زیست در زندگی این مردمان خواهد داشت جلب شود.

لی در طی دو سال گذشته چندین بار به مغولستان سفر کرده و هر بار از عشایر و محیط زندگی آنها عکاسی کرده است و با چاپ کردن تعدادی از آنها و قراردادن آنها در مکان هایی که در تصاویر می بینید نمایی از زندگی روزمره این مردمان را به ما نشان می دهد.

او امیدوار است با برگزاری نمایشگاه و انتشار این تصاویر در محیط های مجازی این پیام را منتقل کند که جدی نگرفتن این تهدید و از دست دادن منابع طبیعی، روزی این زندگی را فقط به درون قاب هایی در موزه ها خواهد کشاند.

بابک حقی

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید