هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

انتشار تصاویری از دست‌های رنگی بر روی دیوارهای بافت تاریخی اصفهان در روز گذشته به سرعت به موضوعی مهم در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد و واکنش اهالی شهر و دوست داران میراث فرهنگی اصفهان را برانگیخت تا جایی که فریدون الهیاری مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان از شناسایی و پیگیری عاملان نقاشی روی دیوارهای بافت تاریخی اصفهان خبر داد.

به گزارش میزان، آقای الهیاری گفت:

اثر حاشیه ساز روی دیوار خانه ای در محله سنگ تراشان بازدید شده، هر چند این خانه واجد ارزش نبوده اما این محله جزو بافت تاریخی شهر اصفهان است و به عاملان این اتفاق تذکر داده شد.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان اضافه کرد:

اداره کل میراث فرهنگی به عاملان این تذکر را داده که به سرعت اثر را پاک کنند در غیر این صورت از آنها شکایت خواهد شد.

این اتفاق در حالی رخ داده است که بنا به تصاویر منتشر شده، عاملان این رخداد احتمالا با نیتی مثبت اما بدون توجه به تاریخی بودن بافت مورد نظر دست به این کار زده اند.

دیدگاهتان را بنویسید