هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

در یک اتاق چند رنگ وقتی مارتین تصمیم به ارائه جادوئی میگیرد که شما را تسخیر زیبایی و رویا کند، یک هنر مفهومی خلق می شود. MARKUS LINNENBRINK هنرمند آلمانی این اثر که در نیویورک زندگی می کند به شکلی اتاق ها را ساخته است که همگام ورود به آنها خود را بخشی از داستان تعریف نشده ای می یابید که با رویا پردازی شخصی شما آغشته می شود. به نظر می رسد رنگ و خط و مرزهای پیوسته به شکل یک امضا برای او درآمده اند.

استفاده از ابزار های ساده نقاشی دیوار و همین طور سادگی در اجرا و پردازش این اتاق های را میتوان برای آنها یک ویژگی منحصر به فرد دانست، درست است که شاید اثر کودکانه به نظر برسد اما این روزها محل بازدید بسیاری از هنرمندان و منتقدان شده است که خودش نشان دهنده توان او در ارائه می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید