پرتره های ویلیام اوترمولن در زمان آلزایمر

در سال 1967 ویلیام اوترمولن یک پرتره بسیار زیبا از خودش رسم کرد

پرتره

در سال 1995، اوترمولن دچار بیماری آلزایمر شد، او برای نمایش شرایط ذهن خود و به چالش کشیدن بیماریش شروع به کشیدن پرتره هایی از خودش نمود، همسر او پاتریشیا در مصاحبه ای با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود او حداقل سالی یک بار از خودش یک پرتره می کشیده است تا مراحل این بیماری را به تصویر کشیده باشد

1996

پرتره

1996

پرتره

 

1997

پرتره های ویلیام اوترمولن در زمان آلزایمر

1997

پرتره های ویلیام اوترمولن در زمان آلزایمر

1998

پرتره های ویلیام اوترمولن در زمان آلزایمر

1999

پرتره او در زمان اوج بیماری در سال 2000

علیرضا محمدشاه

http://www.shariot.ir

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید