هنرهای تجسمی سینما تئاتر اخبار هنر موسیقی جشنواره ها رسانه تخصصی

چه بر سر تماشاگه پول آمده است؟

چشمان آبى تا به تا به از چشمان کور

هر روز صبح قبل از رفتن به شرکت و  رد شدن از جلوى ساختمان دفینه، آه و افسوس عادت هر روزه قبل شروع کار بود. امروز که بعد از مدتى که محل کارم تغییر کرده بود باز به همان مسیر سرى زدم. این بار از اینکه ساختمان دفینه نابینا نبود و چشم آبى شده بود خوشحال شدم ولى … به خودم گفتم باز هم چشمان تا به تای آبى بهتر از چشمان کور است. به هر حال دیگر تابلو بزرگ بانک که مدت ها جلوى پنجره هاى ساختمان دفینه “تما شاگه پول”را گرفته بود برداشته شده بود. شاید وقت نشده بود پنجره ها را هم رنگ کنند و شاید پروسه ساخت پنجره ها این گونه بوده، به هر حال هیچ زخم و تعرضى یک شب خوب نمى شود.
بعید مى دانم کسى از میرداماد رفت و آمد کند و این ساختمان توجهش را جلب نکند. اجراى بتن یک تکه، این بنا را کاملا از بناهاى تکرارى و بى روح اطرافش متمایز مى کند.
در تحقیق براى پیدا کردن نام معمار در سایت ها به دو نام بر خوردم ، برخى سایت ها این بنا را اثر نظام عامرى و برخى دیگر نام معمار را کمال کمونه ذکر کرده اند. در حقیقت شرکت مشاور ” نظام عامرى،کمونه، خسروى” در سال ١٣۴٢ تاسیس شد و این سه معمار بزرگوار در پیش از انقلاب ٩٠ پروژه در ضمینه هاى مختلف کار کرده اند. این گروه با بنیاد فرانک لوید رایت همکارى مى کردند. کمال کمونه فارق التحصیل رشته معمارى از دانشکده هنر هاى زیباى دانشگاه تهران است که در همان دوران دانشجویى با مهندس نظام عامرى ،تنها شاگرد ایرانى فرانک لوید رایت و نماینده بنیاد فرانک لویز رایت در خاورمیانه آشنا و شروع به همکارى مى کند.
او مى گوید “براى موزه دفینه اشک ریختم زیرا چشمانش را کور کرده بودند.”


متاسفانه در سطح تهران بناهاى قدیمى ارزشمند بسیارى با تابلوهاى بانک هاو بى ربط به ماهیت ساختمان دچار دوگانگى شده اند.

آنا شاه محمدی

نوشته های مشابه

1 کامنت

پاسخی بدهید