هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

کافه جای نشستن نیست؛ گفتگوی فاروق مظلومی مریم آقایى و بهرو باقرى

کافه جای نشستن نیست . فاروق مظلومی . به بهانه برگزاری نمایشگاه نقاشی هاى “مریم آقایى و بهرو باقرى” در کافه گالرى گلاب . بلوار شهرزاد. میدان قبا. فرهنگسرای رسانه. طبقه پایین. افتتاحیه .جمعه ١۴ اردیبهشت . نمایشگاه تا ٢۶ اردیبهشت ادامه دارد. چندی پیش در روزنامه اعتماد مطلبی در مورد کافه نشینی در تهران […]