این یک گالری گردی نیست!

گردش سقراطی برنامه چهارم: این یک حراجی نیست!

گردشگری جستن است و کشف کردن، اما ضرورتاً به تغییر افکار مرسوم ما منجر نمی‌شود.
در هر گردشی می‌توانیم تجربه‌های جدیدی کسب کنیم و دوستان جدیدی بیابیم اما تصورات و اندیشه‌های ما نسبت به خودمان و جهانی که در آن زندگی می‌کنیم دست‌نخورده باقی بماند.
آیا می‌شود از باب گردشگری، ذهنمان با افق‌های جدیدی آشنا شود و شیوه‌های مرسوم اندیشیدنمان به پدیده‌ها دستخوش چالش شود؟ به بیان کوتاه، چگونه می‌توانیم از رهگذر گردشگری تبدیل به انسان‌هایی پرسش‌گر شویم؟ چگونه گردشگری می‌تواند نسبت تازه‌ای بین ما و جهان ما خلق کند؟

بنا داریم در حین این برنامه با همراهی تسهیل‌گری مطلع و اندیشمند، به تجربه‌ی سفر و پیرامونمان پرسشگرانه نگاه کنیم، همراه با فرصتی مغتنم برای گپ و گفتی هدفمند و دوستانه.
انتظار می‌رود در پایان این سفر، نگاهی نو و پرسشگر ما را همراهی کند.

چرا گالری گردی مهم است؟

برای رسیدن به درک درستی از هنرهای تجسمی، هیچ روشی به اندازه گالری گردی مناسب نیست؛ بدیهی است که مطالعات هنری یک امر بدیهی تلقی می‌شوند اما برای یک هنر دوست الزامی است که بداند در چه محیطی زندگی می‌کند تا هنر معاصر خودش را بشناسد. ضمن آن که تا زمان روبرو نشدن واقعی با هنر نمی‌توان نظر درستی حتی درباره سلیقه‌ی شخصی یا هنرمند مورد علاقه داد. به همین منظور گالری ها مهم ترین عناصر کلیدی درک هنر معاصر هستند و تفاوتشان با موزه ها درست در عنصر زمان است.

به روال گالری گردی های هفتگی، این آدینه ۱۸ اسفندماه با همراهی تیم گردشگری تیوال، میهمان گالری دارگون هستیم؛ به این صورت که ساعت ۱۶ از روبروی ایستگاه متروی شریعتی، با پیاده روی کوتاه به سمت گالری دارگون حرکت کرده و پس از معارفه و آشنایی با هم‌گروهی ها، به بازدید از نمایشگاه “این یک حراجی نیست” می‌پردازیم. در حین بازدید با گپ و گفتی دوستانه با همراهی تسهیل‌گر آقای امیر خراسانی (جامعه شناس) به تبادل نظر در فضای صمیمی کافه‌ی گالری پرداخته و در پایان پس از پذیرایی مختصر، بیننده‌ی اجرای رسیتال پیانو خواهیم بود.

گفتنی است این برنامه حدود ساعت ۲۱ پایان می‌یابد و علاقمندان جهت شرکت در این برنامه می‌توانند با مراجعه به وبسایت تیوال در گالری گردی ثبت نام کنند.


محل گالری دارگون روی نقشه:

دیدگاهتان را بنویسید