تکنیک هنری اِبرو یا “نقاشی روی آب”

بررسی یک تکنیک هنری باستانی

امروزه بسیاری از هنرمندان سعی در بکار گیری روشهای خلاقانه بر ای خلق اثر هنری دارند. از استفاده از انگشت و غذاهای بسیار ریز گرفته تا تکنیکهای دیگر، هنرمندان به صورتی خلاقانه می خواهند نشان دهند که نقاشی فقط با قلمو و بوم انجام نمی شود. چنین رویکردی بسیار بدیع ممکن است به نظر برسد، اما تکنیک نقاشی اِبرو Ebru که در آن از آب، رنگ و یک درفش استفاده می شود، این علاقمندی را قرنهاست به نمایش گذاشته است.

نقاشی اِبرو یک سبک متمایز از هنر با مجوریت آب است که برای تولید آثار مسحور کننده استفاده می شود. نقاشیهای اِبرو با استفاده از رنگ، حلال مبتنی بر آب و مجموعه ای از ابزارهای منحصر به فرد، مخصوصا در ترکیه و آسیای مرکزی محبوب هستند. مانند هنر چاپ، آثار هنری اِبرو با انتقال طرح، الگو و نقوش بر روی ورق کاغذ، پارچه و دیگر انواع بوم ایجاد می شود.

به دلیل فرم نهایی ایجاد شده در این روش به آن “طرح مرمری روی کاغذ” نیز گفته می شود. فرآیند تولید آن بدین گونه است که هنرمند برای تولید رنگ، ابتدا آب را با رنگدانه و یک نوع موم طبیعی به نام “کیتر” مخلوط می کند. سپس رنگ به سطح ظرف و به اندازه کادر مورد  نظر که با محلولی سلولزی پر شده اضافه می شود. در این مرحله هنرمند از رنگ اولیه برای تولید طرح و الگوهای ذهنی خود استفاده می کند. هنگامی که هنرمند این فرایند منحصر به فرد نقاشی را تکمیل کرد، ورق کاغذ با دقت روی ظرف قرار می گیرد تا تصویر را انتقال دهد. پس از آنه ورق از روی مایع مذکور برداشته شد، برای خشک شدن مهیا می شود. به این ترتیب یک شاهکار مرمرین خلق می شود.

دیدگاهتان را بنویسید