مراسم اهدای تندیس و لوح‌های تقدیر به برگزیدگان نخستین دوره جشنواره هنر ایران، امروز دوشنبه پانزدهم شهریورماه با حضور هنرمندان، پیشکسوتان و متولیان فرهنگ و هنر برگزار می‌گردد. این رویداد که از ساعت شانزده تا نوزده در محل سینماتِک موزه هنرهای معاصر تهران برپا می‌شود، شامل مجموعه سخنرانی‌هایی از جانب سخنگو و دبیر جشنواره، سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران، پنل گفت و گوی نماینده داوران و تیم اجرایی با حضور آقایان پازوکی و عربزاده و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

[caption id="attachment_13161" align="aligncenter" width="500"]Tehran_Museum_of_Contemporary_Art_cinematheque سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران[/caption]

گفتنی است که حضور در این مراسم برای همگان آزاد است.

مراسم اهدای تندیس و لوح‌های تقدیر به برگزیدگان نخستین دوره جشنواره هنر ایران، امروز دوشنبه پانزدهم شهریورماه با حضور هنرمندان، پیشکسوتان و متولیان فرهنگ و هنر برگزار می‌گردد. این رویداد که از ساعت شانزده تا نوزده در محل سینماتِک موزه هنرهای معاصر تهران برپا می‌شود، شامل مجموعه سخنرانی‌هایی از جانب سخنگو و دبیر جشنواره، سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران، پنل گفت و گوی نماینده داوران و تیم اجرایی با حضور آقایان پازوکی و عربزاده و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

[caption id="attachment_13161" align="aligncenter" width="500"]Tehran_Museum_of_Contemporary_Art_cinematheque سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران[/caption]

گفتنی است که حضور در این مراسم برای همگان آزاد است.

جزئیات مراسم اهدای تندیس برگزیدگان جشنواره هنر ایران

مراسم اهدای تندیس و لوح‌های تقدیر به برگزیدگان نخستین دوره جشنواره هنر ایران، امروز دوشنبه پانزدهم شهریورماه با حضور هنرمندان، پیشکسوتان و متولیان فرهنگ و هنر برگزار می‌گردد. این رویداد که از ساعت شانزده تا نوزده در محل سینماتِک موزه هنرهای معاصر تهران برپا می‌شود، شامل مجموعه سخنرانی‌هایی از جانب سخنگو و دبیر جشنواره، سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران، پنل گفت و گوی نماینده داوران و تیم اجرایی با حضور آقایان پازوکی و عربزاده و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

[caption id="attachment_13161" align="aligncenter" width="500"]Tehran_Museum_of_Contemporary_Art_cinematheque سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران[/caption]

گفتنی است که حضور در این مراسم برای همگان آزاد است.

دیدگاهتان را بنویسید