یک طراح مد فرانسوی به نام ماری ولوین (Marie Valognes) با کمک یک عکاس به نام اکه ام سه ای ان (Aka mise En) در مجموعه ی مد لباس جیدید خود از پشت پرده نحوه طراحی خویش عکاسی کرده و روند چگونگی طراحی را نمایش داده است. او در روند طراحی خود از روشی جالب بهره گرفته: وی طرح های خود را با متریال های مختلف تبدیل به مجسمه کرده است و سپس لباس ها را طراحی کرده است و یا شاید اینگونه درست باشد که او با متریال های مختلف با کاربرد های مختلف و عجیب و غریب و ترکیب آن ها در کنار هم مجسمه های جالبی را ساخته است که بعد از آن  طرح های به وجود آمده را تبدیل به لباس کرده. او در این باره می گوید:

من مایل بودم که بین عکس ها و اشکالی که به صورت مجسمه ساخته ام ارتباط دیداری خوبی ایجاد کنم. این مجموعه در اصل یک گفت و گوی دو طرفه بین دو عکس است که امیدوارم بیننده بتواند ارتباط خوبی برقرار کند

مد . فشن . دیزاین صش قثصص

یک طراح مد فرانسوی به نام ماری ولوین (Marie Valognes) با کمک یک عکاس به نام اکه ام سه ای ان (Aka mise En) در مجموعه ی مد لباس جیدید خود از پشت پرده نحوه طراحی خویش عکاسی کرده و روند چگونگی طراحی را نمایش داده است. او در روند طراحی خود از روشی جالب بهره گرفته: وی طرح های خود را با متریال های مختلف تبدیل به مجسمه کرده است و سپس لباس ها را طراحی کرده است و یا شاید اینگونه درست باشد که او با متریال های مختلف با کاربرد های مختلف و عجیب و غریب و ترکیب آن ها در کنار هم مجسمه های جالبی را ساخته است که بعد از آن  طرح های به وجود آمده را تبدیل به لباس کرده. او در این باره می گوید:

من مایل بودم که بین عکس ها و اشکالی که به صورت مجسمه ساخته ام ارتباط دیداری خوبی ایجاد کنم. این مجموعه در اصل یک گفت و گوی دو طرفه بین دو عکس است که امیدوارم بیننده بتواند ارتباط خوبی برقرار کند

مد . فشن . دیزاین صش قثصص

طراحی مد بر اساس خلاقیت

یک طراح مد فرانسوی به نام ماری ولوین (Marie Valognes) با کمک یک عکاس به نام اکه ام سه ای ان (Aka mise En) در مجموعه ی مد لباس جیدید خود از پشت پرده نحوه طراحی خویش عکاسی کرده و روند چگونگی طراحی را نمایش داده است. او در روند طراحی خود از روشی جالب بهره گرفته: وی طرح های خود را با متریال های مختلف تبدیل به مجسمه کرده است و سپس لباس ها را طراحی کرده است و یا شاید اینگونه درست باشد که او با متریال های مختلف با کاربرد های مختلف و عجیب و غریب و ترکیب آن ها در کنار هم مجسمه های جالبی را ساخته است که بعد از آن  طرح های به وجود آمده را تبدیل به لباس کرده. او در این باره می گوید:

من مایل بودم که بین عکس ها و اشکالی که به صورت مجسمه ساخته ام ارتباط دیداری خوبی ایجاد کنم. این مجموعه در اصل یک گفت و گوی دو طرفه بین دو عکس است که امیدوارم بیننده بتواند ارتباط خوبی برقرار کند

مد . فشن . دیزاین صش قثصص

دیدگاهتان را بنویسید