تئو جانسن هنرمندی هلندی است اما نه یک هنرمند ساده! او مجسمه هایی پیچیده خلق می کند و یا به قول خودش "اسکلتهایی" که با "نیروی باد" حرکت می کنند.

sculptures-that-walk-on-the-wind-gif

با استفاده از لوله های پلاستیکی زرد رنگ، این هنرمند تلاش می نماید فرمهای جدیدی از زندگی را خلق نماید.

sculptures-that-walk-on-the-wind_honargardi_artevents_2016 (9)

با گذشت زمان او قادر به ایجاد سازه های بود که نسبت به باد و آب مقاوم تر بودند. هدف نهایی تئو جانسن این است که این حیوانات زیبا را در ساحل دریا رها کرده و بگذارد زندگی خود را پیش ببرند.

[caption id="attachment_9809" align="aligncenter" width="500"]sculptures-that-walk-on-the-wind_honargardi_artevents_2016 (7) هنرمند هلندی مجسمه هایی می‌آفریند که با نیروی باد حرکت می کنند[/caption]

تئو جانسن هنرمندی هلندی است اما نه یک هنرمند ساده! او مجسمه هایی پیچیده خلق می کند و یا به قول خودش "اسکلتهایی" که با "نیروی باد" حرکت می کنند.

sculptures-that-walk-on-the-wind-gif

با استفاده از لوله های پلاستیکی زرد رنگ، این هنرمند تلاش می نماید فرمهای جدیدی از زندگی را خلق نماید.

sculptures-that-walk-on-the-wind_honargardi_artevents_2016 (9)

با گذشت زمان او قادر به ایجاد سازه های بود که نسبت به باد و آب مقاوم تر بودند. هدف نهایی تئو جانسن این است که این حیوانات زیبا را در ساحل دریا رها کرده و بگذارد زندگی خود را پیش ببرند.

[caption id="attachment_9809" align="aligncenter" width="500"]sculptures-that-walk-on-the-wind_honargardi_artevents_2016 (7) هنرمند هلندی مجسمه هایی می‌آفریند که با نیروی باد حرکت می کنند[/caption]

مجسمه های بادی

تئو جانسن هنرمندی هلندی است اما نه یک هنرمند ساده! او مجسمه هایی پیچیده خلق می کند و یا به قول خودش "اسکلتهایی" که با "نیروی باد" حرکت می کنند.

sculptures-that-walk-on-the-wind-gif

با استفاده از لوله های پلاستیکی زرد رنگ، این هنرمند تلاش می نماید فرمهای جدیدی از زندگی را خلق نماید.

sculptures-that-walk-on-the-wind_honargardi_artevents_2016 (9)

با گذشت زمان او قادر به ایجاد سازه های بود که نسبت به باد و آب مقاوم تر بودند. هدف نهایی تئو جانسن این است که این حیوانات زیبا را در ساحل دریا رها کرده و بگذارد زندگی خود را پیش ببرند.

[caption id="attachment_9809" align="aligncenter" width="500"]sculptures-that-walk-on-the-wind_honargardi_artevents_2016 (7) هنرمند هلندی مجسمه هایی می‌آفریند که با نیروی باد حرکت می کنند[/caption]

دیدگاهتان را بنویسید