کهن ترین نسخه ادیسه هومر در المپیا پیدا شد

گروهی از پژوهشگران یونانی و آلمانی، قطعه ای از رس در شهر باستانی المپیا پیدا کرده اند که گفته می شود بخشی از ادیسه هومر بر روی آن حک شده است.

به گزارش وزارت فرهنگ یونان، این یافته دانشمندان، کهن ترین ترین نسخه نوشتاری ادیسه در جهان است.  این قطعه رس سیزده بیت از این شعر ۱۲ هزار و ۱۰۹ خطی را در بر می گیرد و قدمت آن، پیش از قرن سوم تخمین زده می شود.

ادیسه یکی از دو کتاب کهن اشعار حماسی یونان باستان و یکی از شاهکارهای ادبیات جهان است که ماجراجویی ۱۰ ساله «ادیسیوس» را برای بازگشت به خانه اش در ایساکا پس از سقوط تروآ روایت می کند.

شعری که روی این قطعه رس حک شده، گوشه ای از این شعر حماسی قرن چهاردهم است که در آن، قهرمان داستان در پوشش گدا نزد خدمتکار وفادارش «ائومایوس» می رود تا به او خبر بدهد که «ادیسیوس» زنده است.

در این داستان، «زئوس» که در اساطیر یونانی پادشاه خدایان است نقش مهمی ایفا می کند و به دختری «آتنا» کمک می کند تا «ادیسیوس» را نجات دهد.

این قطعه رسی در نزدیکی بازمانده های معبد «زئوس» در «المپیا» پیدا شده است.

گفتنی است ادیسه دومین شعر مهم پس از «ایلیاد» است که آن را به «هومر» شاعر یونانی نسبت می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید