تعطیلی برنامه‌های هنری و سینمایی کشور تمدید شد

تمامی برنامه‌های فرهنگی، هنری و سینمایی سراسر کشور به مدت یک‌ هفته دیگر تعطیل اعلام شد. به گزارش هنرگردی به نقل از روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن…

برنامه گالری گردی | آدینه ۲ اسفند ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۲ اسفند ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ ماهور زهرایی   مشق اول: زوال ۲…

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ قاسم احمدی نقاشی – شمشیر زنی ۱۸…

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ ترلان تبار نقاشی – یادزُدودِگی ۲۷ دی…

برنامه گالری گردی | آدینه ۴ بهمن ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۴ بهمن ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ ترلان تبار نقاشی – یادزُدودِگی ۲۷ دی…

گزارشی از دوسالانه ای که شروع نشده تمام شد

انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران با حمایت اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، در شهریور ماه ۱۳۹۸ در فراخوانی…

برنامه گالری گردی | آدینه ۶ دی ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۶ دی ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ پروین شکری نقاشی – قفای حاضران ۶…

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۴ آبان ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —     از ساعت ۱۶ تا…

تلخ و شیرین همچون خاطراتی پراکنده

تلخ و شیرین همچون خاطراتی پراکنده امیر سقراطی در گرافیک ایران هنرمندان محدودی بوده‌اند که دانش گرافیک و زیربنای اصول زیباشناسی آن را با هنرهای تجسمی پیوند زده و از…

«من و اسطوره» نمایشی بزرگ از هنرمندان کوچک بهار ایده

هنرمندان کوچک بهار ایده خالق اسطوره‌های بزرگ «من و اسطوره» عنوان نمایشگاهی است که به کوشش نازیلا پاکیاری روز جمعه ۲۴ آبان  همراه با رونمایی کتاب آثار هنرجویان گشایش می‌یابد.…

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۷ آبان ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۷ آبان ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —   از ساعت ۱۶ تا ۲۰…

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۰ آبان ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۰ آبان ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —   از ساعت ۱۶ تا ۲۰…

برنامه گالری گردی | آدینه ۳ آبان ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۳ آبان ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —     از ساعت ۱۶ تا…

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۶ مهرماه ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۶ مهرماه ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —     از ساعت ۱۶ تا…

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —     از ساعت ۱۶ تا…