رونمایی دوباره از نمایشگاه عکس علی کاکوان با عنوان “بهشت خاکستری”

نمایشگاه آثار “اکبر میخک” با عنوان “از این جا تا آن جا” در نگارستان آن

پرفورمنس “در میان حباب” در گالری اعتماد

نمایشگاه گروهی “تو همیشه در تاریکی قدم بر می داری” در گالری سیحون

لیست نمایشگاه های سواحل میامی در سال 2014