پنه‌لوپه کروز و خاویر باردم در فیلم تازه اصغر فرهادی

پناهندگی رابرت دنیرو

مریل استریپ گلدن گلوب افتخاری می‌گیرد

آندره وایدا کارگردان ‘سرزمین موعود’ درگذشت

خداحافظی با هما روستا

نمایش تِرا…؟