عطا محمدى

عطا محمدى  متـولد ۱۳۶۸ در تـهران است.وی  کارشـناسی طراحـی گرافیـک می باشد.کاردانی طراحی گرافیک را از دانشگاه آزاد اسلامی گرفته است و  دیپلم گرافیک را نیز از هنرستان شهید مدرس.

دنیاى خیالى و سورئالى که توسط عطا محمدى خلق شده است ، توسط قرار گرفتن اشیایى است که در زندگى روزمره آن ها را بارها دیده ایم ولى این بار در جاى خود قرار ندارند.

هر فریم از آثار عطا محمدى نشان دهنده داستانى است از اشیایى که در کنار هم قرار گرفتشان استعاره وار است و این سوال را به وجود مى آورند که چه چیزى آثار عطا را از دیگر هنرمندان در همین زمینه متمایز مى کند؟ آیا آثار او یک روزمره اى تازه و نو رابه تصویر مى کشند، و تصاویرى که شامل اشیاى دیده شده و عادى هستند ولى با ترکیبى متفاوت و سوال بر انگیز به یک آثر هنرى تبدیل شده اند؟

سبک متفاوت و دقت فنى سبب شده است که آثار این هنرمند مختص زمان و مکان خاصى نباشد و استفاده از رنگ سوبیایى(تناژ قهوه اى) تاکیدى بر بى مکانى و بى انتهایى آثار وى دارد.

با دقت و کنکاش بیشتر به یک تئورى در مورد آثار وى مى رسیم که حس متفاوتى که آثار وى به مخاطبانش مى دهد به دلیل انتقال مرتبط کردن سیاست و احساسات عاطفى است.

با نگاهى ریز بینانه به آثار وى و نبودن هیچ اشکال تکنیکى مى توان به راستى به خلق این آثار توسط دست بشر شک کرد.

کشف کردن ترکیبى از غم آلودگى و واقع گرایانه آثار عطا محمدى ، هنردوستان را به یاد کاریکاتورهاى تصویر گر آمریکایى برد هلندBrad Holland، و نقاش فرانسوى رولند تاپر Roland Topor ، مى اندازد.

استعاره طعنه آمیزى که در آثار وى دیده مى شود  کلیشه ها را به سبک خود به چالش مى کشد. و این سوال را مى توان مطرح کرد که آیا این سبک و سیاق  وى به دلیل شرایطى است که در پیرامون اوست یا خیر؟ و یا آیا اندیشیدن وى به گرفتارى ها و مشکلات فرهنگى است که مى توان در سراسر جهان آن ها را یافت؟ آیا سبک او محدود به دنیاى پیرامون خود است و یا جلوه اى بزرگ تر دارد و تمامى جهان را در بر مى گیرد؟

عطا محمدى زبانى خاص در ارائه آثارش دارد . او پیوسته مشکلات پیرامون خود نه تنها با ابزار هنرى بلکه با روشى که مسمر ثمر و قابل درک و ملموس با جامعه است به نمایش مى گذارد.

شانه هاى خاردار، قوری آویزان شده بر روی آفتابه است و بسیارى دیگر از آثار وى نشان دهنده نوع مخالف وى با مفهوم محدودیت است، و اشیا کنایه اى دارند از آن چه که مفهوم و منظور عمیق ترى از تنها نشان دادن خود شى است. دیگر شى تنها یک شى نیست بلکه منظور و مفهومى عمیق تر را بیان مى کند.

از لحاظ تاریخى، آثار وى بیان گر زیبایى هستند که بعد از جنگ جهانى دوم سورئالیست را به نمایش در مى آوردند. آزادى بیان ، اعتراض و نوآورى را مى توان به عنصر مهم در خلق آثار عطا محمدى نامید.

جوایز

 • به عنـــوان پــروژه بــرگـزیده در هشتمیـن دوره جــهانی
 • ۱۳۹۴Behance  portfolio Reviews تـهران در بـخش (عکس) ۱۳۹۴
 • مقـام سوم در جشنـــواره عکـس سـیـنا بــخش (عکـس خـلاق) ۱۳۹۳
 • نفر دوم در بخش پوستر ششمین جـشنواره بین المللی هنـرهای تجسمی فجر ۱۳۹۲
 • نفر اول در بخش  طـراحی پوستـر جـشنواره بنیاد بیماری های نـادر ۱۳۹۲
 • مـقام اول در طـراحی پوستـر بازیافت (شهـرداری تهران)   ۱۳۹۲
 • مقام سوم در طـراحی پـوستر آب آتش (روز آتــش نشان)   ۱۳۹۱
 • نفر اول طراحی پوستر دانشگـاه آزاد اسلامی واحد شـهر قدس   ۱۳۸۷

نمایشگاه انفرادی

 • برگـزاری نمایشـگاه انـــفرادی عکس در گـــالری مهــروا ۱۳۹۴
 • برگزاری نمایشگاه انفرادی عکس در گــالری دریـا بیگی   ۱۳۹۱

نمایشگاه گروهی

 • شـرکت در نـمایشگـاه گــروهی پـوستر در کتابخانه مرکزی استان اردبیل ۱۳۹۴
 • شـرکت در نـمایشگـاه گــروهی عکـس در گـالری مهــروا ۱۳۹۴
 • برگـزاری نـمایشگـاه گـروهی عـکس در دهــلی (هـند) ۱۳۹۲
 • شـرکت در نمایشگـاه گـروهی پوستـر در نگارخانه چهـارسو ۱۳۹۲
 • شرکت در نمایشـگاه گـروهی عکس در گـالـری مــحسن   ۱۳۹۲
 • شرکت در نمایشگاه گروهی پوستر در فرهنگستان کمال الدین بهزاد   ۱۳۸۸
 • شرکت در نـمایشگاه گـروهی پــوستر در فرهنگسـتان شفـق   ۱۳۸۷

سوابق هنری

 • انتـخــاب ۴ پوستــر در جــشـنواره بیــــن المللی لهــستان ۱۳۹۴
 • انتخاب ۲ پـوستر در جشنواره پــروانه های امید (بیماری ام اس) ۱۳۹۳
 • عکس چـاپ شده درشمـاره ۸  مجـله بـین المللی عکس پیکس   ۱۳۹۲

کلیه حقوق متعلق به مجموعه هنرگردی می‌باشد. طراحی و پشتیبانی وب سایت از شاریوت

با ما در تماس باشید

برای ارتباط با هنرگردی از این بخش استفاده نمایید

درحال ارسال

Log in with your credentials

or    

مشخصات ورود خود را فراموش کرده اید؟

Create Account